Praktisch burgerschap: burgerschapsvorming in het praktijkonderwijs.


12 februari 2020

Sinds februari 2006 zijn scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs wettelijk verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Centraal staat daarbij “de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en om er een actieve bijdrage aan te leveren.