Presentatie onderzoeksresultaten Manja Coopmans


28 maart 2019

Presentatie conferentie 'Verder met burgerschap'. De onderzoeksresultaten door Manja Coopmans & Anne Bert Dijkstra.


Jaar van uitgave: 2019