Engels in het basisonderwijs: verkenning van de stand van zaken


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

Dit rapport (opdrachtgever OCW) is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe het ervoor staat met het vak Engels in het basisonderwijs en op de Pabo. Het rapport is vooral geschikt voor beleidsontwikkeling. Het geeft zicht op de intensiteit en kwaliteit van het vak. Hoeveel tijd wordt eraan besteed, hoe ziet de lespraktijk eruit, zijn de leerkrachten voldoende toegerust? Om het rendement van het onderwijs Engels in het basisonderwijs te verhogen geeft het rapport twee aanbevelingen. Ten eerste is er behoefte aan een meer transparant en uitgewerkt inhoudelijk kader met nastrevenswaardige doelen en inhouden. Ten tweede is meer aandacht voor de professionalisering van leerkrachten van belang.


Jaar van uitgave: 2011

Thijs, A., Tuin, D., & Trimbos, B. (2011). Engels in het basisonderwijs: verkenning van de stand van zaken. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema