Hoe vroeger, hoe beter? Een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs


23 januari 2019
contact: Patricia Rose

Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels. Het is van belang voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs. 72 Leerlingen uit twee scholen, van wie er 38 leerlingen Engels vanaf groep 1 hebben gehad, zijn op woordenschatkennis getoetst via de Peabody Picture Vocabulary Test 4 (PPVT-4). Om de uitkomsten te kunnen duiden zijn van deze leerlingen ook andere gegevens verzameld. De betreffende vvto-leerlingen blijken geen grotere Engelse woordenschat te hebben dan de reguliere leerlingen. Buitenschoolse blootstelling aan Engels is heel belangrijk, zelfs belangrijker dan onderwijsuren op school. Omdat het onderzoek plaats vond op scholen met een gemiddeld hoog opleidingsniveau van de ouders, zijn de onderzoekers terughoudend in het trekken van conclusies.


Jaar van uitgave: 2012

Naber, R., & Lowie, W. (2012). Hoe vroeger, hoe beter? Een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 13 (4), 13-21.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden