Grieks leren lezen. De wisselwerking tussen taal- en leesvaardigheid.


17 juli 2019

Vanuit de vraag hoe de onderbouwmethode bijdraagt aan de kennis en vaardigheden die in de bovenbouw van leerlingen wordt gevraagd, is Pallas, een veel gebruikte methode voor Grieks, geanalyseerd volgens de theorie van Kintsch. In het onderwijs Grieks (en Latijn) draait het in de bovenbouw in belangrijke mate om begrip van originele, vertaalde, Oudgriekse literatuur. Kintsch heeft drie niveaus van tekstbegrip onderscheiden, waarvan op het derde niveau pas sprake is van wezenlijk begrip van literatuur. Alle onderdelen in de lesmethode zijn meegenomen in de analyse. In de bespreking wordt ook rekenschap gegeven van het belang van bepaalde oefeningen met oog op de taalverwerving. Met de analyse krijgen docenten inzicht in de sterke en zwakke kanten van een lesmethode als het gaat om het aanleren van lees- en vertaalstrategieën. Dat inzicht kan hem helpen bij het compacten van de methode en zijn eigen lesontwerp.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij Uitgeverij Verloren.


Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 9789087042400

Plaat, A. F. van der. (2011). Grieks leren lezen. De wisselwerking tussen taal- en leesvaardigheid. Lampas, tijdschrift voor Nederlandse classici44(2), 152-166.?