Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs handreiking


14 mei 2020

De brochure Nieuw elan voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs bestaat uit een handreiking met bijlage waarin praktische hulpmiddelen zijn opgenomen. De brochure helpt leerkrachten op weg om lessen kunstzinnige oriëntatie volgens het leerplankader kunstzinnige oriëntatie in de praktijk te brengen. In de brochure vind je informatie over alle vakken van kunstzinnige oriëntatie: beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed, over het leerplankader en de stappen uit het creatieve proces. Met een uitgewerkt praktijkvoorbeeld en handige checklists kun je meteen zelf aan de slag.

Meer informatie over het leerplankader: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/


Jaar van uitgave: 2015

SLO (2015). Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. Een praktische handreiking voor leraren + Praktische middelen. Enschede: SLO.