Handreiking schoolexamen economie havo-vwo


23 januari 2019

Deze handreiking is relevant voor docenten economie, curriculumontwikkelaars en schoolleiders. De handreiking voor het schoolexamen hoort bij het vak economie in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs dat geldig is vanaf schooljaar 2010-11 (havo) en 2011-12 (vwo). Deze handreiking kan door docenten worden gebruikt om de schooleigen keuzes vorm te geven en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Zo is de positie van het vak in de Tweede Fase beschreven, waarbij wordt ingegaan op contexten, concepten en het realiseren van transfer. Daarnaast worden de onderdelen voor het schoolexamen uitgelegd en toegelicht en wordt er ingegaan op het PTA en toetsing van de schoolexamenonderdelen. De gedachte achter het schoolexamen is vormgegeven in de ministeriële nota 'Ruimte laten en keuzes bieden in de Tweede Fase havo en vwo' (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun onderwijs in de tweede fase. Dit betekent dat er (a) minder voorgeschreven eindtermen zijn en (b) dat deze minder gedetailleerd zijn dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten.


Jaar van uitgave: 2012

Welp, E., Locatelli, I., & Sanders, M. (2012). Handreiking schoolexamen economie havo-vwo. Enschede: SLO.