handreikingvmbo2016


23 januari 2019

De vernieuwing van het examenprogramma (eerste cohort 2016-2018) en vooral van de bijbehorende syllabus, was voor SLO aanleiding voor het schrijven van een nieuwe handreiking bij het schoolexamen.


Jaar van uitgave: 2016