www.taalgerichtvakonderwijs.nl


23 januari 2019
contact: Roeland Harms

De website is een informatiepunt voor alle geïnteresseerden in Taalgericht vakonderwijs: er is o.a. literatuur te vinden, voorbeeldmateriaal, lesbeschrijvingen en instrumenten. SLO is coördinator van het platform.


Platform Taalgericht vakonderwijs. (2001/2002). http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl.