Website Leoned. Kennisplatform Taalontwikkelende Leraar


23 januari 2019

Het kennisplatform Taalontwikkelende Leraar biedt opleidingsmaterialen voor alle leraren in opleiding voor basis-, voortgezet en volwassenenonderwijs. In het materiaal worden kennisaspecten, praktijkvoorbeelden en taalcompetenties samenhangend gepresenteerd. Het doel is dat leraren competenties ontwikkelen die bijdragen aan onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en dat bijdraagt aan de taalontwikkeling van leerlingen.


Jaar van uitgave: 2009

Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit Leoned. (2009). http://www.leoned.nl. Kennisplatform Taalontwikkelende Leraar.