Balans van de schrijfvaardigheid in het basis- en speciaalbasisonderwijs 2. Uitkomsten van de peilingen in 2009 in groep 5 en groep 8 en de eindgroep van het SBO


23 januari 2019
contact: Roeland Harms

Dit rapport maakt onderdeel uit van de Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau. Dit betreft een peiling uitgevoerd naar het niveau van schrijfvaardigheid in groep 5, groep 8 en de eindgroep van het SBO. De peiling bevatte twaalf opdrachten tot het schrijven van informatieve, instructieve, verhalende en overtuigende teksten, zowel voor een bekend als onbekend publiek. Er is gekeken inhoeverre leerlingen inhoudselementen in hun teksten kunnen verwerken, de inhoud kunnen organiseren en structureren, de tekst kunnen verlevendigen met stijlmiddelen en doel- en publiekgericht kunnen schrijven. De kwaliteit van de teksten werd beoordeeld door leerkrachten basisonderwijs die daartoe een training ontvingen. Verder is gekeken naar prestatieverschillen tussen groepen leerlingen, zoals jongens en meisjes en kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders. In een verkennende analyse zijn de schrijfprestaties in groep 8 afgezet tegen de referentieniveaus en de voorlopige prestatiestandaarden voor niveau 1F en 2F. Tot slot zijn het onderwijsaanbod in schrijven en de schrijfattituden en -activiteiten van de leerlingen geïnventariseerd. De belangrijkste conclusies worden weergegeven in het rapport.


Jaar van uitgave: 2013

Kuhlemeijer, H., Til, A. van, Hemker, B., Klijn, W. de, & Feenstra, H. (2013). Balans van de schrijfvaardigheid in het basis- en speciaalbasisonderwijs 2. Uitkomsten van de peilingen in 2009 in groep 5 en groep 8 en de eindgroep van het SBO. Arnhem: Cito.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema