Nederlands bij doorstroom van 4 vmbo-tl naar 4 havo


23 januari 2019
contact: Nynke Jansma

Deze publicatie gaat in op de vraag hoe docenten Nederlands in de bovenbouw van vmbo-tl leerlingen die willen doorstromen naar havo, optimaal kunnen voorbereiden.

Begonnen wordt met de vraag welke hiaten scholen constateren in de basiskennis van doorstromende leerlingen en waar de oorzaken daarvan kunnen liggen. Vervolgens laat analyse van twee veelgebruikte leergangen zien in hoeverre deze een goede aansluiting bieden, dan wel problemen kunnen geven voor doorstromende leerlingen.Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor een doorlopende leerlijn Nederlands.


Jaar van uitgave: 2012

Jansma, N. (2012) Nederlands bij doorstroom van 4 vmbo-tl naar 4 havo. SLO: Enschede


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden