Passende perspectieven praktijkonderwijs- leerroutes taal.


19 december 2019

De leerroutes taal beschrijven het gewenst taalbeheersingsniveau van leerlingen in het praktijkonderwijs: wat moeten leerlingen kennen en kunnen als ze het praktijkonderwijs verlaten? De leerroutes zijn gebaseerd op fundamenteel niveau 1F en 2F. Het praktijkonderwijs heeft namelijk een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. In deze publicatie zijn de leerroutes taal opgenomen, uitgewerkt naar doelenoverzichten voor de domeinen: gesprekken, spreken. luisteren, lezen en schrijven. Het helpt scholen voor praktijkonderwijs om het taalniveau van de leerlingen in te schatten en op basis daarvan het onderwijs te plannen.


Jaar van uitgave: 2015

Langberg, M. Jansma, N., Laan, A. van der, Ballering, C. (2015) Passende perspectieven praktijkonderwijs. Leerroutes taal Enschede: SLO.


toon meer