Literacy competences in cultural diverse classrooms


23 januari 2019

In dit artikel wordt gekeken naar veelvoorkomende problemen bij literatuuronderwijs in een multiculturele klas. Hierbij is gekeken naar het perspectief van de leerkracht.

Leerkrachten in een multiculturele klas lijken meer moeite te ervaren met literaire competenties in hun klas dan leerkrachen in een niet multiculturele klas.


Jaar van uitgave: 2012

Broeder, P. & Stokmans, M. (2012). Literacy competences in cultural diverse classrooms. L1-Educational Studies in Language and Literature, 12, 1-18.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema