Passende perspectieven rekenen: Doelenlijsten


23 januari 2019

Deze doelenlijsten zijn bedoeld voor leerkrachten groep 7/8 met leerlingen voor wie referentieniveau 1F naar verwachting op 12-jarige leeftijd niet haalbaar is. Bij deze leerlingen is het nodig keuzes te maken in na te streven rekendoelen. Doelenlijsten helpen bij het maken van die keuzes. Aan de hand van de doelenlijsten krijgt de leerkracht per leerroute een beeld welke doelen prioriteit hebben en welke minder. Voor alle domeinen uit het referentiekader zijn doelenlijsten ontwikkeld. Zie ook Passende Perspectieven leerroutes en wegwijzer.


Jaar van uitgave: 2012

Boswinkel, N., Buijs, K., & Os, S. van. (2012). Passende perspectieven rekenen: Doelenlijsten. Enschede: SLO.