Rekentoetswijzer 3S voortgezet onderwijs


23 januari 2019

Deze rekentoetswijzer is gericht op leraren rekenen-wiskunde vwo geeft een specificatie van de rekentoetsen 3S voor vwo. Nog niet besloten is of referentieniveau 3S van toepassing is op het vwo. Wel vinden er op basis van deze toetswijzer experimenten plaats of hebben die reeds plaatsgevonden. In het bijbehorende servicedocument staan achtergrondinformatie en voorbeeldopgaven. De rekentoetswijzer 3S vormt het kader voor de eisen die in de rekentoets(en) 3S gesteld worden, geformuleerd in termen van ‘kennen en kunnen’. In deze rekentoetswijzer wordt beschreven hoe de rekendoelen uit het referentiekader rekenen, niveau 3F, kunnen voorkomen in de rekentoetsen 3S


Jaar van uitgave: 2012

Craats, J. van de, & Tolboom, J. (2012). Rekentoetswijzer 3S voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.