Curriculumspiegel

3 mei 2019

De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt.

Download: Curriculumspiegel 2017

Auteurs: E. Folmer, A. Koopmans-van Noorel, W. Kuiper (red.)
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.

Generieke trendanalyse
Generieke trendanalyse
Curriculaire samenhang download (pdf, 297 kB)
Curriculum en ICT download (pdf, 203 kB)
Curriculum en toetsing download (pdf, 1.4 MB)
Maatschappelijke vorming download (pdf, 238 kB)
Maatwerk download (pdf, 209 kB)
Ruimte, richting en ruggensteun download (pdf, 266 kB)
Schooleigen curriculumontwikkeling download (pdf, 246 kB)
Vakspecifieke trendanalyse
Vakspecifieke trendanalyse
Beroepsgerichte vakken download addendum
Bewegingsonderwijs en sport download
Geschiedenis download
Kunst en cultuur download addendum
Mens en maatschappij download
Moderne vreemde talen download
Natuurwetenschappelijke vakken download
Nederlands download