Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Arabisch, Turks


23 januari 2019

Deze handreiking bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De publicatie geeft inzicht in:

  • de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van havo of vwo dient te beheersen;
  • wat deze niveaus concreet betekenen;
  • welke prestaties in een vreemde taal bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen;
  • wat voor soort opgaven het competentieniveau van de leerling zichtbaar kunnen maken;
  • een aantal voorbeeldopgaven in het Arabisch en Turks.

Jaar van uitgave: 2007

Fasoglio, D., Meijer, D., & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Arabisch, Turks. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden