Handreiking Actieve Leefstijl voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs


23 januari 2019

Deze handleiding is interessant voor schoolleiders, leerplanontwikkelaars en docenten. Zij geeft mogelijkheden om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een multidisciplinaire aanpak in de schoolsituatie. Het uitgangspunt van deze handreiking is dat een actieve leefstijl alleen kan worden bevorderd wanneer dit thema continu onder de aandacht wordt gebracht bij de leerlingen. De handreiking beschrijft vele mogelijkheden zoals het inzetten van leerlingen, collega-docenten en ouders als 'sportambassadeurs', samenwerkingsverbanden met partners uit de nabije omgeving zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, afdeling sport en welzijn van de gemeente, een coördinator actieve leefstijl. In de bijlagen worden gedragsdeterminanten met betrekking tot actieve leefstijl nader onderscheiden en vier voorbeelden van leerlijnen met betrekking tot een actieve leefstijl beschreven.


Jaar van uitgave: 2008

Mossel, G. van, & Rodenboog, M. (2008). Handreiking Actieve Leefstijl voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.