Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo


23 januari 2019
In dit rapport staan de deelnameniveaus van elf kernactiviteiten in de onderbouw van drie scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) beschreven. Van de onderzochte leerlingen (n = 148) neemt 9% deel op zorg, 45% op basis, 33% op vervolg en 12% gevorderd niveau. Dit komt overeen met de beoogde normverdeling van het basisdocument: 10%, 40%, 30%, 20%. Als de uitkomsten echter worden onderscheiden in meisjes en jongens, valt op dat de meisjes, vooral in de derde klas en bij spel, het slechter doen dan jongens.
Vooral de verschillen tussen jongens en meisjes en tussen de oriëntatie- en uitbouwperiode werpen een aantal discussievragen op voor de vakwereld.

Jaar van uitgave: 2014

Mossel, G. van. (2014). Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo. Enschede: SLO.