Vertalen en begrijpen


23 januari 2019

Van Krieken laat zien dat vertalen niet gelijk staat aan (een tekst) begrijpen. Relevant voor onderzoek naar en discussie over toetsing van tekstbegrip bij de klassieke talen.


Het nummer van dit tijdschrift, Toegepaste taalwetenschap in artikelen, is te bestellen bij John Benjamins Publishing Company?.

Jaar van uitgave: 1982

Krieken, R. van. (1982). Vertalen en begrijpen. Toegepaste taalkunde in artikelen, (13) 2, 128-147.