Autisme en Kunst. Een vruchtbare relatie


14 mei 2020
Dit onderzoek, interessant voor leerkrachten en kunstvakdocenten, is gericht op het vinden van elementen binnen de creatieve therapie die mogelijkheden bieden voor kunsteducatie aan leerlingen met autisme, zowel binnen het regulier als speciaal onderwijs. Het verslag gaat uitvoerig in op de diverse vormen en de kenmerken van een autisme spectrumstoornis en de problemen en kansen die er zijn in het onderwijs en in het bijzonder in de kunsteducatie op school.
Creatieve therapie werkt procesgericht en doelt op het welbevinden van een kind. Therapie en educatie lijken twee verschillende werelden. Voor het lesgeven binnen de verschillende kunstzinnige vakdisciplines aan leerlingen met autisme kan de persoonlijke, veilige insteek van de therapie kansen bieden voor de ontwikkeling van deze leerlingen.

Jaar van uitgave: 2007

Zweeden-van Buuren, A. van. (2007). Autisme en Kunst. Een vruchtbare relatie. Geraadpleegd op 26 maart 2014.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden