Inspiratiebox kunst van de beperking


23 januari 2019

Deze website geeft informatie over cultuureducatie aan leerlingen met een beperking en is bedoeld voor (kunstvak-)docenten, medewerkers van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en culturele instellingen. Op deze website vindt u o.a. praktijkvoorbeelden, leermaterialen, literatuurtips en informatie over relevant onderzoek rondom deze thematiek.


LKCA. (z.j.). Inspiratiebox kunst van de beperking. Geraadpleegd op 30 juni 2014, van http://www.lkca.nl/amateurkunst/kunst-en-samenleving/inspiratiebox-kunst-van-de-beperking