Inspiratiebox kunst van de beperking


14 mei 2020

Deze website geeft informatie over cultuureducatie aan leerlingen met een beperking en is bedoeld voor (kunstvak-)docenten, medewerkers van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en culturele instellingen. Op deze website vind je o.a. praktijkvoorbeelden, leermaterialen, literatuurtips en informatie over relevant onderzoek rondom deze thematiek.


LKCA. (z.j.). Inspiratiebox kunst van de beperking. Geraadpleegd op 30 juni 2014, van http://www.lkca.nl/amateurkunst/kunst-en-samenleving/inspiratiebox-kunst-van-de-beperking