Cultuur in de Spiegel naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs


14 mei 2020
Dit (zwarte) boekje beschrijft het theoretisch kader ten aanzien van cultuuronderwijs in primair- en vooortgezet onderwijs. Cultuur wordt hierin opgezet als de manier waarop mensen, individueel en collectief, zichzelf en hun omgeving vorm en betekenis geven. Cultuur is dus geen ‘ding’, maar een proces. De reflectie op dit proces – het cultureel bewustzijn – is een belangrijke dimensie van cultuur omdat dit bewustzijn ten grondslag ligt aan het handelen.
Cultuuronderwijs wordt in deze theorie opgevat als onderwijs in cultureel bewustzijn. Leerlingen leren om te reflecteren op cultuur in het algemeen, op hun eigen cultuur en op de cultuur van anderen. Vanuit de theorie is kunst maken en/of meemaken een basisvorm van reflectie.
Het cultuuronderwijs ontwikkelt dit vermogen tot reflectie met behulp van verschillende vaardigheden (waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren) en in verschillende media/dragers (het lichaam, voorwerpen, taal en grafische vormen). Cultuuronderwijs sluit aan bij de ontwikkeling en de cultuur van de leerling.
Cultuuronderwijs volgens het theoretisch kader rust op drie pijlers:
- het onderwerp: waar het cultuuronderwijs over gaat;
- de cognitieve basisvaardigheden die worden ingezet;
- de verschillende media waarin cultuur en het cultureel bewustzijn vorm krijgen.
In 'Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs' wordt een leerplankader geschetst waarin de theorie van cultuuronderwijs geconcretiseerd wordt.

Jaar van uitgave: 2010
ISBN: 9789036743075

Heusden, B. van. (2010). Cultuur in de Spiegel naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Groningen/Enschede: Rijksuniversiteit Groningen/SLO.