Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs


23 januari 2019
Deze handreiking geeft een vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk in primair en voortgezet onderwijs. De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor cultuurcoördinatoren en leraren in primair en voortgezet onderwijs, en daarnaast voor schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en andere geïnteresseerden die hun cultuuronderwijs vanuit een fundament vorm willen geven.Het leerplankader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn kan worden ingericht en vormgegeven.
Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs.

Jaar van uitgave: 2014

Hoeven, M., van der, Jacobse, A., Lanschot Hubrecht, V., van, Rass, A., Roozen, I., Sluijsmans, L., ... Ekster, W. (2014). Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs. Enschede: SLO.