Historical reasoning in the classroom


23 januari 2019

Dit artikel is van belang voor docenten geschiedenis en leerplanontwikkelaars. Het betreft het onderzoek van twee Nederlandse wetenschappers over historisch denken en redeneren in de praktijk, dat gebaseerd is op de wisselwerking tussen kennis over het verleden en de concepten die historici gebruiken om deze kennis te construeren, vorm te geven en betekenisvol te maken. Dit artikel focust zich specifiek op de relatie tussen de verschillende onderdelen van historisch denken in algemene termen. De auteurs bieden een kader voor de analyse van historisch redeneren dat niet enkel de mogelijkheid biedt om de verschillende componenten te identificeren die een rol spelen in het proces van de constructie van historische verklaringen of argumenten, maar ook om de effectiviteit te evalueren van de verschillende taken die docenten gebruiken om het historisch redeneren van de leerlingen te ontwikkelen.


Jaar van uitgave: 2013

Boxtel, C. van, & Drie, J. van. (2013). Historical reasoning in the classroom. Teaching History. March (44-52).