History Curriculum Republic of Ireland


23 januari 2019

Deze syllabus is bedoeld als handleiding voor het geschiedenisonderwijs in zowel de Ordinary als de Higher levels in de Republiek Ierland. Kerngedachte is dat het vak geschiedenis beschouwd moet worden als een verkenning van wat historici geloven wat er in het verleden gebeurd is, gebaseerd op een onderzoek naar / met behulp van het beschikbare bewijs. Centraal staat dan ook een gedetailleerde studie van feiten én bronnen, met een sterke nadruk op historische vaardigheden zoals het werken met historisch bewijs en doen van een onderzoek.


Jaar van uitgave: 2003

The Stationery Office. (2003). History Sylllabus. Leaving Certificate. Dublin: Government Publications Sales Office.