History Curriculum Hong Kong - Secondary 4-6


23 januari 2019

Deze handleiding bevat een uiteenzetting over de grondgedachten achter en doelen van het geschiedeniscurriculum in Hong Kong. Het beschrijft daarnaast het algemene kader, de didactiek, de planning, de beoordeling en het gebruik van leer- en leshulpmiddelen - die zeer nauw op elkaar moeten aansluiten om effectief geschiedenisonderwijs te kunnen geven.


Jaar van uitgave: 2015

Curriculum Development Council en Hong Kong Examinations and Assessment Authority. (2007/2015). Personal, Social and Humanities Education. History Curriculum and Assessment Guide. Hong Kong: HKSARG.