History Curriculum Hong Kong (secondary 1 - 3)


23 januari 2019

De belangrijkste doelen van het geschiedenisonderwijs in Hong Kong, zoals omschreven in deze syllabi voor de onderbouw, zijn: interesse opwekken in het verleden; de leerlingen het heden laten begrijpen in de context van het verleden; bijdragen aan de kennis en het begrip van de eigen en andere culturen; de leerlingen voor te bereiden op het leven als volwassene en als burger. De syllabus bevat naast een gedetailleerd leerplan ook een uitgebreide leeslijst voor leraren (in het Engels).


Jaar van uitgave: 1996

Ministerie van Onderwijs Hong Kong. (1996). History (secondary I-III). Syllabuses for secondary schools in Hong Kong. Hong Kong: Ministerie van Onderwijs.