Jan Pieterszoon Coen op school. Historisch besef en geschiedenisonderwijs in Nederland, 1857-2011


23 januari 2019

Deze masterscriptie is interessant voor leerplanontwikkelaars, onderzoekers en LIO's. Het onderwerp is de geschiedenis van het Nederlandse geschiedenisonderwijs sinds 1857, aan de hand van de historische persoon Jan Pieterszoon Coen.


Jaar van uitgave: 2012

Rijpma, J. (2012). Jan Pieterszoon Coen op school. Historisch besef en geschiedenisonderwijs in Nederland, 1857-2011.