Lesbrieven Taalgericht Vakonderwijs geschiedenis en economie


23 januari 2019

Lesbrieven Taalgericht Vakonderwijs is een website voor docenten werkzaam in het voortgezet onderwijs met lesbrieven voor de vakken economie en geschiedenis. In deze lesbrieven wordt speciaal aandacht besteed aan taalvaardigheden van leerlingen.


SLO. (z.j.). Lesbrieven Taalgericht Vakonderwijs geschiedenis en economie.