Leerlingenboekje Maatschappijwetenschappen Hoofdconcepten en kernconcepten havo


23 januari 2019
contact: Han Noordink

In augustus 2017 komt er een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo. Nieuw is de concept-contextbenadering. De thematische aanpak die het huidige programma kenmerkt, verdwijnt. Het nieuwe examenprogramma bevat compleet nieuwe domeinen. In verband hiermee zijn afgelopen voorjaar de syllabi opnieuw aangepast. In deze tweede druk van de leerlingenboekjes Hoofdconcepten en kernconcepten wordt de basisstructuur van het vak uitgelegd en worden de concepten beschreven.


Jaar van uitgave: 2015

Meijs, L., & Noordink, H. (2015). Maatschappijwetenschappen: Hoofdconcepten en kernconcepten. Voorbeeldlesmateriaal. Enschede: SLO.


toon meer