Samenhang in het natuurwetenschappelijk onderwijs voor havo en vwo


29 november 2019

Deze notitie is bestemd voor docenten biologie, scheikunde, natuurkunde en nlt, schoolleiders en beleidsmakers. Hierin wordt de samenhang zichtbaar gemaakt tussen de nieuwe examenprogramma's van biologie, natuurkunde, scheikunde en nlt. Het doel van deze notitie is een basis te bieden voor verdergaande ontwikkeling van samenhang tussen de natuurwetenschappelijke vakken in syllabi, handreikingen en in lesmaterialen, om zo samenhangend onderwijs voor meer docenten mogelijk te maken. Het eerste deel van de publicatie gaat over samenhang tussen de natuurwetenschappelijke schoolvakken. Het tweede deel geeft daarvoor een fundering, in de vorm van een vakoverstijgend kader dat de samenhang tussen de natuurwetenschappelijke disciplines karakteriseert. In de bijlagen zijn combinaties van eindtermen van steeds twee schoolvakken opgenomen. Uitwerkingen in de lespraktijk van deze combinaties bieden leerlingen een goed beeld van de samenhang tussen de natuurwetenschappelijke disciplines.


Jaar van uitgave: 2011

Boersma, K.Th., Bulte, A., Krüger, J., Pieters, M., & Seller, F. (2011). Samenhang in het natuurwetenschappelijk onderwijs voor havo en vwo. Utrecht: Stichting Innovatie van Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie.