Bèta in het dagelijks leven


23 januari 2019

Dit boek is interessant voor docenten van betavakken, leraren in opleiding en materiaalontwikkelaars. Het boek bevat 53 casussen, gespreid over acht 'contexten' uit het dagelijks leven. Alles bij elkaar geeft het een breed beeld van de natuurwetenschappelijke achtergrond van verschijnselen die we dagelijks om (en in) ons meemaken. De teksten zijn informatief en helder, voorzien van illustraties en grafieken. De onderwerpen zijn volgens de auteurs gekozen vanuit ethische vragen die wetenschap en techniek kunnen oproepen, "wat zou iedere Nederlander daartoe moeten weten van natuurwetenschap en techniek?" De ethische kant blijft in de bundel meestal impliciet. Keuze voor alledaagse situaties houdt fundamentele wetenschap, bijvoorbeeld relativiteitstheorie, buiten de selectie. De 53 casussen zijn zeer overzichtelijk in beeld gebracht in een matrix die is opgemaakt uit de acht contexten (leefomgeving, seksualiteit, communicatie, gezondheid, ontspanning, techniek, transport en natuur) en de twaalf concepten (evolutie, ecosysteem, gedrag, regelsysteem, organismen, cel en genen, kracht, energie, elektriciteit en magnetisme, licht, stoffen en atomen en moleculen). Voor verder zoeken verwijst het boek naar de website www.betadagelijksleven.nl.


Jaar van uitgave: 2013
ISBN: 978 90 85483

Boeijen, G., & Lackamp J.W. (red.). (2013). Bèta in het dagelijks leven. Broek op Langedijk: Gigaboek.