Schrijven in de tweede fase


23 januari 2019
Schrijven in de tweede fase beschrijft een SLO-onderzoek naar de praktijk van het schrijfvaardigheidsonderwijs in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek betreft de volgende vragen: Wat doen leraren Nederlands aan schrijfonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo? Wat wordt er eigenlijk via de meest gebruikte lesmethodes aangeboden? En hoe gaan leraren daar in de praktijk mee om?

Jaar van uitgave: 2013

Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2013). Schrijven in de tweede fase. Levende Talen Magazine, 110 (6), 6-10.


toon meer