Genre relations; mapping culture


23 januari 2019

Dit boek geeft een toegankelijke introductie in de genretheorie. Die theorie vormt de onderbouwing van de programma's van de 'Sydney-school' om alle kinderen in het primair onderwijs te leren lezen en schrijven. Genre wordt gepresenteerd als deel van een functioneel model van taal en andere, verwante vormen van communicatie in de sociale context.
Hoofdstuk 1 geeft een oriëntatie op genre als systeem en structuur en plaatst het in een algemeen model van taal in sociale context.
De hoofdstukken 2 tot en met 5 behandelen vijf hoofdgenres: achtereenvolgens verhalen, geschiedenissen, verslagen, verklaringen en procedures. In deze hoofdstukken komen op een systematische wijze diverse genres aan de orde, zoals bij geschiedenissen biografische vertellingen, historische vertellingen, historische verklaringen, beschouwingen en betogen, en bij procedures recepten, procedurele verslagen, protocollen, procedurele systemen en macrogenres. Een en ander wordt geïllustreerd aan talloze, ook multimodale teksten uit school. In deze hoofdstukken komt gaandeweg een scala aan beschrijvende instrumenten en theoretische ontwikkelingen voorbij.
Hoofdstuk 6 behandelt een aantal vragen die dit genremodel oproept, zoals de relatie van genre met chats, met non-verbale communicatie, met elkaar en in combinatie van elkaar.


Jaar van uitgave: 2008
ISBN: 1-84553-048-9

Martin, J.R. & Rose, D. (2008). Genre relations; mapping culture. London: Equinox.