Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken: handreiking met voorbeeldmateriaal


23 januari 2019
contact: Jos Tolboom

Deze handreiking is gericht op schoolleiders in het voortgezet onderwijs en op docenten rekenen-wiskunde en hun collega’s in andere secties. Afstemming tussen vakken binnen de (bèta)profielen is weliswaar in de vernieuwingen van de bètavakken als wenselijk en noodzakelijk genoemd, in de onderwijspraktijk is maar beperkt gerealiseerd. De commissie toekomst wiskundeonderwijs (cTWO) heeft in haar uitgangspunten samenhang en afstemming van wiskunde met overige vakken in het havo en vwo sterk benadrukt. Om deze uitgangspunten concreet vorm te geven, heeft cTWO samen met SLO deze handreiking opgesteld. De publicatie bestaat uit drie delen: een deel voor beleidsontwikkeling in de school en een deel dat te gebruiken is bij overleg en afstemming tussen secties en profielteams. Het laatste deel bestaat uit voorbeeldmateriaal dat in de onderwijspraktijk ingezet kan worden.


Jaar van uitgave: 2012

Braber, N. den, Alink, N., & Asselt, R. van. (2012). Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken: handreiking met voorbeeldmateriaal. Enschede: SLO.