Toetsen in het schoolexamen

13 december 2019

De stof uit het examenprogramma moet niet alleen behandeld worden, maar ook getoetst in het schoolexamen. In dit onderdeel vind je hier meer informatie voor de invulling van het schoolexamen, zowel wat de leerstof als de toetsing betreft.

Onderdelen naar keuze van de school

Eigen inhouden​​

Het examenprogramma houdt expliciet de mogelijkheid open dat de sectie of school eigen inhouden (kennis en vaardigheden) toevoegt en die ook toetst in het schoolexamen. Het is niet noodzakelijk dat deze onderdelen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. In de vormvoorschriften voor het schoolexamen staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voor leerlingen verschillend kunnen zijn.

Ruimte in het programma

De vrijheid van scholen om het schoolexamen vorm te geven is sinds het nieuwe tweedefaseprogramma (2007) in drie opzichten vergroot:

  1. Scholen kunnen domeinen waarop het centraal examen betrekking heeft laten terugkeren in het schoolexamen.
  2. Scholen kunnen ervoor kiezen vakonderdelen op te nemen in het schoolexamen die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan.
  3. Deze kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de individuele leerling inhoudt.
Op de pagina practicum, eigen onderzoek, ontwerp vind je verschillende mogelijkheden om onderwerpen (te vinden om) aan het programma toe te voegen.

​In een enquête in 2013 gaven docenten aan hoeveel schooleigen onderwerpen zij in hun SE opnemen en hoe zwaar ze die laten meetellen. Onder 'downloads' staat ​​​​een overzicht van wat die docenten aan eigen onderwerpen in het schoolexamen toet​se​n.

PTA

Als eigen inhouden onderdeel uitmaken van de leer​stof voor het schoolexamen, moet dat uiteraard in het PTA vermeld worden. De mate van detaillering​ waarmee dat beschreven wordt, is daarbij een punt van overweging​​.