Voorbeelden

23 maart 2020

Een goed PTA bevat een beperkt aantal afsluitende (summatieve) schoolexamentoetsen. In het PTA is duidelijk welke eindtermen en deeltaken uit het examenprogramma worden getoetst. Elke school kan daarin zijn eigen keuzes maken, gebaseerd op hun schoolexamenvisie. Als voorbeeld kun je hieronder de gedachtegang volgen van een school om tot een vwo-PTA te komen.

Heb je als vaksectie een PTA dat je met andere scholen wilt delen? Of heb je vragen over je PTA, neem dan contact op met Erik Woldhuis (e.woldhuis@slo.nl).

Gedachtegang

Gegeven is dat informatica op deze school in ieder jaar evenveel uur tot zijn beschikking heeft en dat het schooljaar in vier periodes in ingedeeld, met dus maar drie periodes in het examenjaar. Dit betekent dat er in totaal elf periodes zijn en iedere periode dus ongeveer 40 studielastuur vertegenwoordigt.

Keuzedomeinen

In de laatste periode van jaar 4 wordt in de bètavakken gezamenlijk aan een project over modelleren gewerkt. De sectie besluit hierbij aan te sluiten in de vorm van het keuzedomein R: Computational Science. De sectie besluit ook dat ze security een dermate belangrijk onderdeel van informatica vindt dat keuzedomein N: Security​ voor alle leerlingen verplicht is. De andere twee keuzedomeinen mogen leerlingen zelf kiezen. Omdat met N en R al uit beide groepen een keuzedomein is gekozen, is deze keuze voor leerlingen helemaal vrij.

​​Afsluitende Opdracht

De sectie wil het zesde jaar graag afsluiten met een grote, vrije projectopdracht in de derde periode en wil dit ook graag koppelen aan de domeinen die de leerlingen zelf hebben gekozen. De sectie besluit om leerlingen in periode 1 en 2 van jaar 6 een module van een ontwikkelteam naar keuze te laten doen en in periode 3 een individuele projectopdracht op het snijvlak van deze twee modu​les. (Hier moet bij de keuze van de modules al over worden nagedacht.)

​Terugkomende Onderwerpen

Voor jaar 4 en 5 wil de sectie zoveel mogelijk onderwerpen concentrisch behandelen en laten terugkomen in beide jaren. Ze kiezen voor 'opzetten, ontwerpen en implementeren van een programma' dat de domeinen B en D bestrijkt, voor 'security' dat de subdomeinen E2 en F4 en het keuzedomein N omvat en 'informatiesamenleving' dat is opgebouwd uit de domeinen C en F. In de vierde periode van jaar 5 wordt dan aandacht besteed aan subdomein E1​. Omdat er nog veel ruimte is in deze periode besluit de sectie ook een overkoepelende projectopdracht te doen, die de leerlingen voorbereid op het project aan het eind van de zesde klas.

​​Toetsen en weging

Wat betreft de toetsvormen besluit de sectie dat alle kerndomeinen in ieder geval met een theorietoets moeten worden afgesloten. Daar waar dat passend is, bedenkt de sectie ook een praktijktoets of een projectopdracht​. Vo​​​or de modules die de leerlingen zelf kiezen in jaar 6 gebruiken ze de toets(vorm)en die bij die modules worden aangeleverd. De sectie vindt het belangrijk dat ook de cijfers in jaar 4 al bijdragen aan het examencijfer, maar vind wel dat het met ieder eindcijfer uit de vijfde klas nog (theoretisch) haalbaar moet zijn om een voldoende te scoren. Ze kiest daarom voor een verdeling van 2:4:6 van punten over de drie leerjaren. In ieder leerjaar is de weging van alle periodes gelijk. Alleen de laatste periode van jaar 6 telt dubbel omdat dit het afsluitende project is.