Veranderd wiskundeonderwijs


23 januari 2019
contact: Jos Tolboom

Bij de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde in de tweede fase van het havo en vwo is het met name voor docenten van belang zicht te krijgen op de verschillen met de huidige examenprogramma’s, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Deze brochure geeft een overzicht van de vernieuwde wiskundeprogramma’s havo-vwo met daarbij per vak de verschillen tussen de huidige en de nieuwe programma’s, met een overzicht van nieuwe onderwerpen. Verder worden per vak voorbeelden van nieuwe examenopdrachten gegeven, met daarbij een korte toelichting. Tot slot wordt verwezen naar een aantal websites waar materiaal te vinden is ter ondersteuning van het wiskundeonderwijs.


Jaar van uitgave: 2015

Peereboom, H., Tolboom, J., Vaandrager, P., Versnel, P., & Wijk, P. van. (2015). Veranderd wiskundeonderwijs: Gevolgen van de invoering nieuwe examenprogramma's augustus 2015. Enschede: SLO.