Kwaliteit van het schoolexamen

13 december 2019

Scholen hebben veel ruimte voor het vormgeven van hun schoolexamens. Ze kunnen daarbij veel eigen keuzes maken. Daarbij is het aan de school dat wat ‘moet’ op de juiste wijze te vertalen naar de eigen school en bewuste keuzes te maken bij wat ‘mag’.

Daarbij is het aan de school dat wat ‘moet’ op de juiste wijze te vertalen naar de eigen school en bewuste keuzes te maken bij wat ‘mag’. Op deze pagina staat generieke informatie voor het maken van toets- en examenbeleid, het PTA en schoolexamens.

  • Op de website 'Praktijk en ondersteuning' van de VO-Raad vind je meer informatie over kwaliteitsborging van schoolexaminering en handige checklists.
  • In de publicatie Toetsen  op school VO (Cito, 2016) lees je in vijf hoofdstukken alles over de doelen en inhouden van toetsen en (school)examens.