Handreikingen schoolexamen

30 oktober 2019

Hoe zit het met de rekentoets in het vmbo-examen en in hoeverre is er overlap met wiskunde? Mag je bij Nederlands nou wel of niet leesvaardigheid toetsen in het schoolexamen? Voor dit soort vragen biedt SLO vakdocenten de handreikingen schoolexamen.

De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties. Zij hebben geen verplichtend karakter. De handreikingen geven aanwijzingen voor de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast zijn suggesties opgenomen voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.

Een deel van de handreikingen is als website beschikbaar, andere handreikingen als pdf-bestand.

vaknaam handreiking schoolexamens
overzicht handreikingen
aardrijkskunde handreiking havo/vwo handreiking vmbo
algemene natuurwetenschappen handreiking vwo (havo) (pdf, 184 kB)
handreiking ANW in de monovakken op havo (pdf, 218 kB)
bedrijfseconomie handreiking havo/vwo
beeldende vorming handreiking vmbo
beroepsgerichte profielen bouwen, wonen en interieur vmbo
dienstverlening en producten vmbo
economie en ondernemen vmbo
groen vmbo
horeca, bakkerij en recreatie vmbo
maritiem en techniek vmbo
media, vormgeving & ICT vmbo
mobiliteit en transport vmbo
produceren, installeren en energie vmbo
zorg en welzijn vmbo
bewegen, sport en maatschappij handreiking havo/vwo
biologie handreiking havo/vwo handreiking vmbo
culturele en kunstzinnige vorming handreiking havo/vwo
dans handreiking vmbo
drama handreiking vmbo
economie handreiking havo/vwo handreiking vmbo
filosofie handreiking inhoudelijke uitwerking filosofie havo
handreiking havo/vwo (pdf, 283 kB)
Fries handreiking havo/vwo (pdf, 184 kB) handreiking vmbo (pdf, 184 kB)
geschiedenis handreiking havo/vwo handreiking vmbo
informatica handreiking havo/vwo
informatietechnologie handreiking vmbo
klassieke talen handreiking KCV
handreiking vwo
kunst algemeen handreiking havo/vwo (pdf, 221 kB) handreiking kunstvakken (incl. CKV) vmbo
lichamelijke opvoeding handreiking havo/vwo

handreiking LO1 vmbo
handreiking LO2 vmbo (pdf, 235 kB)

maatschappijleer en -wetenschappen handreiking havo/vwo handreiking vmbo
maatschappijkunde handreiking vmbo
management en organisatie handreiking havo/vwo
moderne vreemde talen handreiking MVT Elementair
handreiking Arabisch & Turks
handreiking Chinees havo/vwo
handreiking Duits, Engels & Frans
handreiking Italiaans, Russisch & Spaans
handreiking Duits vmbo
handreiking Engels vmbo
handreiking Frans vmbo
muziek handreiking havo/vwo handreiking vmbo
natuurkunde handreiking havo/vwo
nask1 & 2

handreiking vmbo nask1
handreiking vmbo nask2 (pdf, 1.2 MB)

Nederlands handreiking havo/vwo handreiking vmbo
natuur, leven en technologie handreiking havo/vwo
onderzoek & ontwerpen handreiking havo/vwo
scheikunde handreiking havo/vwo
technologie & toepassing handreiking vmbo
tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving handreiking havo/vwo
wiskunde handreiking wiskunde A havo
handreiking wiskunde A vwo
handreiking wiskunde B havo
handreiking wiskunde B vwo
handreiking wiskunde C vwo
handreiking wiskunde D havo
handreiking wiskunde D vwo
handreiking vmbo

contactpersoon

Willem-Rosier-4590

toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden