Handreiking schoolexamen bewegen, sport en maatschappij havo/vwo


23 januari 2019

Deze handreiking (opdrachtgever: OCW) biedt een toelichting op de herziene eindtermen voor BSM en is van belang voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en docenten en vaksecties van het bewegingsonderwijs. De Handreiking BSM is een leidraad voor scholen die willen starten met BSM of scholen die reeds LO2 aanbieden en hun programma willen aanpassen aan de nieuwe eindtermen. De grootste verandering is de uitbreiding van de studielast en voor vwo de regelende rollen. Het oude programma LO2 is verder geheel overgenomen, maar globaler omschreven, zodat scholen zelf meer keuzes kunnen maken in het programma BSM dat ze aanbieden.


Jaar van uitgave: 2007

Brouwer, B., & Swinkels, E. (2007). Handreiking schoolexamen bewegen, sport en maatschappij havo/vwo. Enschede: SLO.