Volgorde van profielvak en keuzevakken

13 december 2019

Het schoolexamenprogramma Technologie en toepassing (T&T) is ontwikkeld met de intentie een leerroute te maken voor gl/tl-leerlingen die baat hebben bij een meer praktijkgericht ingericht curriculum waarin de technologische kenmerken van alle sectoren centraal staan. Het programma kan in de bovenbouw als keuzevak worden aangeboden in alle vier de sectoren (economie, groen, techniek, zorg & welzijn)

Het examenprogramma T&T wijkt af van de traditionele examenprogramma's binnen de gemengde en theoretische leerweg. Het programma is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn voor het functioneren van de leerling in de vervolgopleiding en in de beroepscontext (toepassing en ontwikkeling van nieuwe technologieën). Het slaat daarmee een brug tussen het algemeen vormend karakter van de theoretisch leerweg en het daarop volgende beroepsonderwijs.