Kenmerken van een goed LOB

13 december 2019

​Goede LOB biedt leerlingen (zo veel mogelijk) realistische ervaringen bij voorkeur buiten de school. De activiteit is erop gericht leerlingen een betekenisvolle ervaring te geven. Door reflectie leren leerlingen betekenis te geven aan de ervaringen.

LOB is ervaringsgericht: leerlingen zijn actief bezig. Soms ligt daarbij de nadruk meer op de oriëntatie, bijvoorbeeld als leerlingen in gesprek gaan met beroepsbeoefenaren over het werk. Andere keren ligt de nadruk meer op de beroepsvaardigheden doordat leerlingen een zinvolle bijdrage leveren in een (gesimuleerd) werkproces.

De activiteiten die leerlingen ondernemen houden rekening met de interesse en de vraag van de leerling. En er is altijd sprake van (een vorm van) reflectie, waardoor de leerling betekenis geeft aan de ervaring en daarna een volgende stap kan zetten in het loopbaanproces.