Objectief beoordelen

13 december 2019

Het schoolexamencijfer T&T telt mee voor de slag- en zakregeling, dus voor het al dan niet behalen van een diploma. Daarom is het van groot belang dat het schoolexamencijfer een betrouwbare maat is voor de capaciteiten van de leerling met betrekking tot het vak.

Om tot een valide en betrouwbaar oordeel te komen moet de beoordeling zo objectief mogelijk gebeuren. Het mag niet afhankelijk zijn van toeval of de 'bril' van de docent. Hoe zorg je daarvoor?

Heldere beoordelingscriteria helpen heel erg bij het waarborgen van een eerlijke beoordeling. Als voor docent én leerlingen duidelijk is waarop beoordeeld wordt, kan er door beide partijen beter in de gaten gehouden worden of dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Het opstellen en met name het hanteerbaar maken van criteria is lastig: welk gedrag wil je (kunnen) waarnemen? Het lukt ook meestal niet in één keer om ze goed genoeg te formuleren. Het testen en bijstellen (kalibreren) van de criteria en de bijbehorende gedragsindicatoren is daarom heel belangrijk.

Beoordelen van vaardigheden en competenties is geen ja/nee-beslissing. Tussen zwart (helemaal niet beheersen) en wit (helemaal wel beheersen) zitten meestal een aantal grijstinten (gedeeltelijk beheersen). In rubrics kunnen die verschillende tinten beschreven worden.

De basis van het beoordelen van beoogd gedrag is observeren aan de hand van de beoordelingscriteria. En dan graag zo objectief mogelijk. Observeren met WACKER is daarbij een goed hulpmiddel.

Bij het objectief beoordelen zijn er een aantal valkuilen ​die omzeild moeten worden, zoals ​​het halo- en het horn-effect.