ERK geactualiseerd: The Companion Volume


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
SLO, locatie Aidadreef 4 in Utrecht
Doelgroep

Leerkrachten in het primair onderwijs met ervaring in het onderwijzen van Engels, leraren Duits, Engels, Frans of Spaans in het voortgezet onderwijs met kennis van, en ervaring met het ERK.

Omschrijving

Het ERK is voor de meeste talendocenten in Nederland en in Europa een bekend begrip: een bruikbaar kader dat in de klas wordt ingezet om vorm te geven aan het talenonderwijs.

Een geactualiseerde versie van het ERK verscheen in 2018, de zogenaamde Companion Volume. Deze versie bevat interessante aanvullende elementen waardoor de sleutelrol die talen spelen bij de bevordering van internationaal begrip en bij persoonlijke ontwikkeling nog duidelijker wordt.

Bij de herziening van de talencurricula in het kader van Curriculum.nu is de Companion Volume als basis gebruikt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Wat kan de toegevoegde waarde van de Companion Volume zijn in het onderwijs? Dat willen we graag in een verkenningstraject onderzoeken met een groep lerarenopleiders en leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Wat houdt het traject in?

Het project verdelen we in 4 bijeenkomsten:

 1. april: een eerste verkenning op woensdag 10 april 13.00-16.30.
 2. juni: een tweede verkenning op woensdag 19 juni 13.00-16.30.
 3. september: een werksessie
 4. november: een evaluatie

Data in september en november worden voor de zomervakantie afgesproken.

Hoeveel tijd vragen we?

 • Tijd voor doornemen van relevante documentatie;
 • 4 keer een dagdeel voor de deelname aan de bijeenkomsten;
 • Tijd in lessen voor uitproberen en bespreken van enkele leeractiviteiten.

Op de dagen in september en november gaan we aan de slag met:

 • Beschrijving van scenario's en de tussen september en november uitgeprobeerde leeractiviteiten.
 • Evaluatie met leerlingen/studenten en in de werkgroep, aanbevelingen voor het vervolg.

Voorwaarden

De school of onderwijsinstelling staat open voor het project en faciliteert de deelname en houdt rekening met:

 • 100% aanwezigheid;
 • Uitproberen van leermaterialen en evaluatie.
Kosten

Gratis. SLO vergoedt de reiskosten.

Meer informatie

Daniela Fasoglio, d.fasoglio@slo.nl

Aanmelden

Aanmelden tot uiterlijk 1 april bij Mireille Kremer, m.kremer@slo.nltoon meer

Sector

Leerplankundig thema