Congres Meertaligheid


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
Pullman Cocagne - Eindhoven
Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor hbo en academisch opgeleide professionals die vanuit hun vak (mede) verantwoordelijk zijn voor het bijdragen aan de taalontwikkeling van meertalige kinderen en tieners.

Omschrijving

Het congres over meertaligheid brengt professionals op het gebied van taalontwikkeling en -onderwijs bij elkaar rondom actuele thema's.

Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Wat zijn de verschillen in talige en cognitieve ontwikkeling tussen één- en meertalige kinderen? Hoe houd je daar in de praktijk rekening mee? En wat als er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis of veelvuldig gebruik van 'social media taal'? Hoe geef je op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier taalgericht vakonderwijs aan meertalige kinderen? En breder: hoe kom je tot een integrale pedagogisch-didactische aanpak binnen multiculturele klassen? Hoe kun je taalstimulerende gesprekken tussen ouders en een meertalig kind met een auditieve of communicatieve beperking faciliteren?

Op deze en andere, aanverwante vragen, zullen de sprekers op deze dag hun antwoorden geven.

Kosten

€ 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juni 2019 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Meer informatie
Aanmelden