Consultatiebijeenkomst praktijkonderwijs


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Cursus – en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Doelgroep

Vertegenwoordigers van scholen voor praktijkonderwijs .

Omschrijving

Over deze bijeenkomst

In de afgelopen periode (juni 2018 – januari 2019) zijn er verscheidene feedbackbijeenkomsten van Curriculum.nu voor praktijkonderwijs geweest. De werkzaamheden van de ontwikkelteams zijn inmiddels in een afrondende fase. Dat betekent dat voor de negen betreffende leergebieden bouwstenen zijn ontworpen die op hun beurt input kunnen bieden voor nog te ontwerpen kerndoelen.

Op dinsdag 21 mei 2019 organiseert SLO in opdracht van Sectorraad Praktijkonderwijs, ondersteund door het bureau van Curriculum.nu, de laatste feedbackbijeenkomst. Vertegenwoordigers van scholen voor praktijkonderwijs worden ook nu weer in de gelegenheid gesteld deze feedback aan te reiken.

Tijdschema

Hieronder in schema drie parallelle sessies:

sessie1

Meer informatie

Lucy Besseler: l.besseler@slo.nl

Aanmelden

Je kunt je voor maximaal 3 leergebieden inschrijven door per tijdsperiode de domeinen van je keuze te markeren en die te mailen naar Lucy Besseler: l.besseler@slo.nltoon meer

Leerplankundig thema