Themasessie: de taalcoördinator als coach en begeleider | LNT


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
SLO Utrecht, Aïdadreef
Doelgroep

Taalcoördinatoren po

Omschrijving

Als taalcoördinator ben je de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van het taal- en leesonderwijs op basisscholen. Daarom staan tijdens de Netwerkdagen van het Landelijk Netwerk Taal recente ontwikkelingen in het taalonderwijs vaak centraal. Maar als taalcoördinator word je ook geacht je collega's enthousiast te maken voor deze vernieuwingen en je teamleden handvatten geven bij de invoering van zo'n vernieuwing om de invoering planmatig te laten verlopen.

Op deze LNT themasessie zoomen we in op die procesmatige rol: hoe coach en begeleid je collega’s? Jack Duerings (Fontys) laat je kennis maken met enkele theoretische inzichten die passen bij het (mede) geven van sturing aan organisatieprocessen en het ondersteunen van collega’s. Ook is er gelegenheid om met andere taalcoördinatoren in gesprek te gaan over je eigen beroepspraktijk en je rol als taalcoördinator binnen je eigen schoolsituatie.

LNT-carrousel-1

Kosten

Deelname is gratis (maar aanmelding is niet vrijblijvend). Voor broodjes wordt gezorgd.

Aanmelden

Aanmelden via l.besseler@slo.nl ovv 'LNT 13 juni'toon meer

Sector